PhDr. Eva Labusová - rodičovství - psychologie - zdraví  
Eva Labusová - Rodina, vztahy, péče o duši.

Jak vychovat dítě, které miluje život?

Minimum pozitivního rodičovství

Příčiny problémového i sebedestruktivního chování dětí nalézáme nejčastěji v nedostatku zdravých vztahů v rodině. Na tom se vývojoví psychologové i rodinní terapeuti veskrze shodují. Potvrzuje to i známá švýcarsko- americká odbornice a zakladatelka Institutu vědomého rodičovství Dr. Aletha Solterová. Podle její mnohaleté zkušenosti nalézají klíč k úspěšné výchově především ti rodiče, kteří směřují priority svého úsilí do emoční sféry a dbají na vzájemné citové propojení se svými dětmi. Zároveň odmítají fyzické tresty.

Silné pouto mezi rodiči a dětmi předchází problémům nebo je pomáhá řešit

Který rodič by si nepřál, aby se jeho děti těšily psychickému zdraví, dostatečně rozvinuly intelekt, měly schopnost spolupracovat, vyhýbaly se násilí, soucítily s ostatními a v pravý čas dozrály k odpovědné samostatnosti? Pátrání po pilířích efektivního rodičovství, jehož výsledkem jsou právě takovéto nové lidské bytosti, věnuje vývojová psycholožka Aletha Solterová celý svůj život. Upozorňuje, že ač se nikdy v minulosti o výchově nediskutovalo tolik jako dnes, problémů s dětmi přibývá. Svědčí o tom např. nárůst dětských depresí a navyšující se počty mladistvých závislých na návykových látkách či hracích automatech.

"Nikdy ovšem není pozdě podat dítěti nebo dospívajícímu, kteří mají problémy, pomocnou ruku," věří zároveň Solterová. A to údajně i v případě, že jako rodiče tušíme, že dané potíže s dětmi mohou být výsledkem našeho pochybení, protože jsme ve výchově něco udělali nebo neudělali v časech, kdy toho bylo zapotřebí.

"Většina rodičů své děti miluje a snaží se dát jim to nejlepší. K omylům vede jak nezkušenost, tak řada škodlivých trendů, jež se v moderní západní společnosti běžně uplatňují. Na děti má vliv i mnoho dalších faktorů než jen výchova nás rodičů, a tak nejdůležitější je naše bezpodmínečná láska a připravenost pracovat na dobrých vzájemných vztazích, jak nám to jen síly dovolí. A pokud se už potíže vyskytnou, zas jen láska může pomoci je překonat, ať už jde o emoce, chování nebo prožívání," vysvětluje psycholožka s tím, že cílem by mělo být uplatnění maxima "dobrého v nás" a rozhodnutí "nikdy se nevzdat".

Jako inspiraci nabízí Solterová vědecké výzkumy, jimž rovněž věnuje svou dlouhodobou profesní pozornost. Základy tzv. vědomého rodičovství (aware parenting) uceleně zformulovala ve své poslední knize nazvané Výchova dětí, které se nezapletou s drogami (Raising drug free kids). Zde také uvádí nejdůležitější doporučení k jednotlivým vývojovým obdobím. Nabízíme je k posouzení i vám, čtenářům časopisu Děti a my:

Raný věk - od porodu do třetích narozenin

Usilujte o těhotenství a porod bez užití medikace

Bylo prokázáno, že působení léků užívaných v prenatálním období a medikace při porodu ovlivňují pozdějšího vztah dítěte k návykovým látkám. Je-to možné, usilujte o těhotenství a porod bez medikamentů.

Nenechávejte své dítě plakat o samotě

Miminka mohou pociťovat skutečnou hrůzu, pokud si jich nikdo nevšímá, a tato opuštěnost může vést k pocitům bezradnosti, nedostatku důvěry, nízké sebedůvěře a chronickým obavám v pozdějším životě. Postoj "jen se vyplač" ohrožuje základní pocit bezpečí a blízkosti, který se utváří pohotovou reakcí rodičů na pláč miminka - děťátko nemá jiný dorozumívací prostředek. Je vhodné umožnit miminku vyplakat se v náruči jednoho z rodičů. Pokud je pocitům děťátka nasloucháno a je tomu tak i později v dětství, dítě a později váš teenager s vámi bude mluvit o svých problémech, protože se naučilo vám důvěřovat od raného dětství.

Respektujte tělo svého dítěte

Jste to vy, kdo dítě učí vztahu k jeho tělu. Dávejte najevo, že na dobrém pocitu záleží. Chovejte své miminko co nejčastěji, mazlete se s ním, mějte úctu k jeho bytosti. Vysvětlujte mu, co se s ním v jakých situacích děje. Nikdy ho nebijte.

Dovolte už batoleti říkat "ne"

Pokud jsou nejmenší děti trestány, řeknou-li "ne" svým rodičům, bude jim později dělat problémy říkat "ne" svým vrstevníkům a všude tam, kde je třeba obhájit svůj názor třeba navzdory většině.

Dosahujte spolupráce bez autoritářských metod

Používání neúměrných trestů a odměn může později vést ke vzpurnosti v pubertě. Ano, i užívání návykových látek bývá obvyklou formou "vzdorování".

Buďte trpěliví k dětským výkyvům nálad

Pláč a vztekání se je pro nezralou nervovou soustavu dítěte způsob, jak se vypořádat se stresem. Když takto vyjádří svou frustraci a bolest, zbaví se zadržovaných emocí a naučí se, že jeho emoce jsou přijímány, ač třeba nejsou ostatním příjemné. Negativní emoce se pak nejlépe vybijí v něčí bezpečné náruči. Bylo prokázáno, že teenageři často využívají drog k utlumení bolestivých pocitů, které se děti nenaučili spontánně vyjádřit.

Předškolní období

Nebijte své dítě

Studie prokázaly, že fyzické tresty mohou být kořenem problémového chování v pubertě. Pokud dítě provádí něco, co se vám nelíbí, existují tři možné důvody: skutečná potřeba, nedostatek informací nebo rozjitřené pocity, jež dítě potřebuje ventilovat. Výchova, kde mají potřeby rodiče a dítěte stejnou váhu, dovoluje láskyplné nastavení pevných hranic bez fyzických trestů.

Neizolujte své dítě, abyste dostali jeho chování pod kontrolu

Aby získalo odolnost proti pozdějším nebezpečným možným závislostem, potřebuje k vám dítě mít silné pouto, které zahrnuje bezpodmínečnou lásku, akceptování jeho pocitů a efektivní způsob, jak vycházet vstříc jeho potřebám. Pokud dítě pošlete pryč, když pláče nebo když se vzteká, naučí se, že s vámi své silné pocity sdílet nemůže. Jako teenager je před vámi bude nejspíš rovněž skrývat.

Nepoužívejte odměny nebo úplatky

Odměny učí děti jednání, které přináší okamžité uspokojení. Hlavní přitažlivost drog spočívá právě v tom, že dávají okamžitou odměnu formou intenzivního potěšení.

Povzbuzujte dítě, aby jedlo zdravě, ale věřte jeho chutím

Naučte své dítě rozlišovat mezi jídlem, lékem a jedem. Vyvarujte se nátlaku na pojídání neoblíbených pokrmů nebo dojídání za každou cenu. Může to způsobit, že dítě ztratí spojení se svými vnitřními vjemy hlásícími hlad či nasycenost, což může negativně ovlivnit jeho celkové sebevnímání.

Dovolte svému dítěti plakat

Když pláče a vy jste nablízku plni soucitu, cítí dítě úlevu z možnosti vyjádřit své pocity. Učí se nebát emocí a pracovat s nimi pozitivním způsobem.

Mladší školní věk

Naslouchejte problémům vašeho dítěte, aniž byste "dávali rozhřešení"

Jedna z hlavních příčin zneužívání návykových látek v pubertě je touha dostat pod kontrolu nepříjemné emoce. Namísto posuzování či obviňování je lepší dítěti naslouchat a dát najevo spoluúčast.

Vyhněte se zklidňujícím i povzbudivým lékům. Zaměřte se na vnitřní příčiny hyperaktivity, nepozornosti nebo únavy.

Jejich příčiny bývají fyzické (např. toxiny, poranění mozku), psychologické (např. nezpracované citové trauma, zadržované emoce) či způsobené okolím (např. nenaplněné potřeby, školní stres).

Seznamte se s kamarády vašeho dítěte a s jejich rodiči

Zjistíte tak, kdo kromě vás má na vaše dítě zásadní vliv.

Pořádejte rodinná setkání.

Pravidelná setkávání rodiny umožňují řešení konfliktů a nastavování pravidel. Vaše dítě se učí komunikovat a sdílet a je méně pravděpodobné, že bude v pubertě mít potřebu nadměrného vzdoru.

Učte dítě, jak se dostat do skvělé nálady bez "umělých" prostředků

Drogy poskytují intenzivní pocit rozkoše. Tím, že dítěti ukážete, jak se dostat do skvělé nálady přirozeně, zmenšíte jejich přitažlivost. Přirozené intenzivní pocity radosti poskytuje např. pohyb a cvičení, příroda, zpěv, další koníčky a také humor.

Sežeňte pomoc profesionála, pokud vaše dítě zažilo nějaké trauma

Traumata zahrnují fyzické a psychické zneužívání nebo zanedbávání, v běžném životě pak smrt člena rodiny, odloučení, rozvod, chorobu nebo to, že se dítě stalo svědkem traumatické události. Traumatizovaným dětem hrozí pozdější zneužívání návykových látek a deprese.

Učte své dítě ostražitosti vůči médiím a spotřebě

Pomozte mu pochopit reklamu a způsob, jakým firmy vydělávají peníze. To mu pomůže být kritičtější, snáze odolá i vlivu zidealizovaného obrazu legálních návykových látek.

Informujte své dítě o nebezpečí návykových látek

Poučte se o drogách a mluvte s dítětem o jeho psychologických a fyzických účincích. Vysvětlete dítěti zákonné následky zneužívání drog.

Středoškolská léta

Travte se svým teenagerem pravidelně čas

Váš dospívající to asi nedává najevo, ale velmi potřebuje, abyste se zajímali o jeho život a abyste s ním byli. Ano, někdy je to opravdu jen takhle jednoduché.

Dělejte věci společně jako rodina

Náctiletí mohou vypadat, že je rodinný život už nezajímá. Pokud se vašemu teenagerovi nechce zapojovat do rodinných aktivit, zkuste zjistit proč, a napravujte situaci. Ve většině případů jsou nakonec dospívající, byť nejdřív odmlouvají, za společné aktivity a dobré vztahy s rodiči velmi rádi.

Přiměřeně dohlížejte

Vždy byste měli vědět, kde váš dospívající pobývá. Dohlížejte na společenské události, které se konají u vás doma. Dělejte z domova útulné a bezpečné místo. Dejte dospívajícímu najevo, že jste pro něj po dohodě kdykoliv dostupní, a kdyby to potřeboval, že jste ochotní pro něj např. kamkoliv dojet autem (bez kritizování nebo trestů).

Řešte konflikty pokud možno s nadhledem

Pokud se snažíme změnit chování svého dospívajícího řvaním nebo tresty, jen se zvýší jeho chuť vzdorovat.

Představte svému dospívajícího duchovní život

Dospívající často hledají smysl a odpovědi na velké otázky. Ne všichni ale vyrůstají v duchovním prostředí. Podporujte svého -náctiletého v hledání cesty, která zrovna jemu dává pocítit smysl života (např. jóga, bojová umění, zpěv, poezie, tanec, trávení času v přírodě).

Učte ho, jak zvládat stres

To zahrnuje povědomí o tělesných i duševních procesech a relaxaci, nalézání zdrojů vnitřní síly, efektivní organizování času a uvolňování emocí.

Nepřestávejte otevřeně mluvit o riziku návykových látek

Vysvětlete, proč je právě v období puberty zneužívání návykových látek tak riskantní. Zmiňujte imaginární scénáře, ve kterých se drogy běžně objevují v nabídce (např. místa možných setkání s dealery a jak se s jejich nabídkou rychle a efektivně vypořádat). Dávejte pozor na projevy zneužívání návykových látek (např. na oblečení nebo v dechu, při poruchách chování apod.). Pokud se stane, že se vaše dítě s drogou zaplete, vyhněte se největším chybám: Nereagujte trestáním, neignorujte problém, nesnažte se dítě chránit před přirozenými důsledky jeho činů ("povolování").

Ukazujte svému dospívajícímu cestu k osobnímu štěstí

Nejspokojenější jsou lidé, kteří žijí autenticky, a zároveň nikoliv jen sami pro sebe. Povzbuzujte svého teenagera, aby občas dělal něco pro ostatní. Aby poznával a rozvíjel své silné stránky. Aby žil ve skutečném, a nikoliv virtuálním světě.

Adolescence

Nenuťte svého syna nebo dceru do konkrétní profese

Když máte pocit, že si vybrali "špatně", řekněte svůj názor, konečné rozhodnutí ale neovlivňujte.

Udržujte kontakt i poté, co dítě odejde z domova

Posílejte mu e-maily, přání, dopisy nebo zprávy. Zajímejte se o jeho život. i když vám třeba pravidelně neodpovídá. Nevolejte ale příliš často. Organizujte občas rodinná setkání a rodinné výlety.

Zpříjemněte svému dospělému dítěti návštěvy domova

Dejte mu najevo, že ho rádi vidíte. Nezapomeňte na jeho oblíbené jídlo nebo na staré rodinné tradice. Nezbavujte se jeho starého majetku, pokud se ho nejdřív nezeptáte. Nedávejte nevyžádané rady. Bude cítit, že má kořeny, ze kterých může růst dál do světa. Snáze tak najde sebedůvěru čelit výzvám života.


Aletha Solterová, Ph.D.(nar. 1945) je mezinárodně uznávaná švýcarsko - americká vývojová psycholožka, rodinná poradkyně a zakladatelka amerického Institutu vědomého rodičovství. Napsala také několik knih o výchově, které jsou překládány do jiných jazyků (do češtiny zatím bohužel nikoliv). Pravidelně vede semináře pro odborníky i veřejnost ve 13 zemích světa. Více o jejím díle a aktivitách na www.awareparenting.com

Vyšlo v časopise Děti a my 9 2011

Zpět na články

 

Úvodní stránka

Poradenství

Kontakt

Vzdělávací činnost

Rozhovory

Články

Překlady

Vývoj člověka od narození
k počátkům dospělosti

Na cestě ke spokojenému porodu

Deprese a trauma
v souvislosti s porodem

Mezigenerační přenos v rodičovství: Attachment

Úvahy, postřehy a zkušenosti

Ankety

Web Rodina 21

Spolupráce s médii

Články mé dcery Alžběty

Rady porodních asistentek

Z ordinace pediatra

Spolupráce s Českým rozhlasem

Časopis Děti a my

AZRodina

UNIPA

TOPlist

Copyright © 2006-2024 Eva Labusová / Design: Jiří Drozen / Správa webu: Tomáš Weishaupt