PhDr. Eva Labusová - rodičovství - psychologie - zdraví
Eva Labusová - Rodina, vztahy, péče o duši.

Nové Centrum psychosomatické péče v centru Prahy poskytuje služby Čechům i cizincům

Je třeba léčit celého člověka

Rozhovor s MUDr. Helenou Máslovou

Psychosomatika se zabývá souvislostmi mezi stavy duše (psyché), těla (soma) a vlivy životního prostředí. Bolest, nemoc i vnitřní nepohoda jsou informace, kterými k nám tělo promlouvá. Chceme-li se cítit lépe, je naším úkolem snažit se porozumět jeho řeči, a ne umlčovat symptomy. Jedním z míst kde o to usilují, je nově otevřené Centrum psychosomatické péče v Pařížské ulici č. 3 v Praze 1. Jeho zakladatelkou je MUDr. Helena Máslová.

Proč vzniklo Centrum psychosomatické péče?

V poslední době vedl vývoj ve zdravotnictví k přesunu péče na specialisty. Z ordinací praktických lékařů placených pojišťovnami se staly jakési "úřadovny", kde se hlavně vydávají žádanky, neschopenky, recepty a razítka, a pacient je odtud distribuován na vyšší pracoviště. Od zániku praktikujících rodinných lékařů, kteří znali okolnosti nemoci, je pacient vnímán pouze perspektivou přisouzené diagnózy. Zanikl komplexní pohled na zdraví člověka v psychosociálních souvislostech, a to i přesto, že moderní věda o nich nepochybuje. V důsledku těchto změn jsme svědky nárůstu chronických onemocnění, chronických bolestí a tzv. somatizačních poruch, u nichž se klasická terapie omezuje právě jen na recepty s léky, které ale svými vedlejšími účinky bludný kruh obtíží uzavřou. Lidé s nespecifickými obtížemi, jimž se špatně přiřazuje jasná diagnóza, vypadávají ze systému hrazené péče jako neléčitelné somatické či funkční poruchy. Specialisté od nich většinou dávají ruce pryč a kvalifikované péče se takový pacient obvykle dočká až v okamžiku, kdy dostane infarkt, rakovinu nebo jinou závažnou chorobu. Cílem Centra psychosomatické péče je poskytnout kvalitní komplexní péči těm, kteří jsou připraveni brát vážně signály svého těla a včas udělat něco pro to, aby si udrželi patřičnou kvalitu fyzického i duševního zdraví.

V čem spočívá hlavní přínos psychosomatického přístupu?

Psychosomatika, stejně jako ostatní celostní disciplíny, vidí spojitost mezi fungováním těla, naším duševním životem, prostředím kde žijeme, emocemi, vztahy s ostatními lidmi, a hlavně tím, jak zpracováváme úkoly, které na nás život klade.

Můžeš být konkrétní?

Klasická fyziopatologie popisuje nemoci těla jako poruchy funkce složitého stroje. Došlo k nějakému zádrhelu, něco se ucpalo, něco chybně biochemicky funguje. Není to tak dlouho, co se prosadila medicína založená na faktech, a začaly se vyhodnocovat nezávislé dlouhodobé studie. Ukazuje se, že některé masově používané léky nejenže nevyléčí, ale ani nepřispějí k prodloužení života. Upnutí se zejména interní medicíny na farmaceutický průmysl a ignorování psychiky pacienta se ukazuje jako ne zrovna šťastné. Dle mých zkušeností z interního lůžkového oddělení, kde bývají většinou hospitalizováni pacienti při dekompenzaci dlouhodobých, někdy celoživotních, onemocnění, je krásně vidět, že tělo dlouho snese jakékoliv zacházení, ale jednoho dne službu vypoví, a hrsti pilulek tomu nezabrání. Sloužím i na pohotovosti, kam přicházejí zoufalí lidé např. s těžkými bolestmi zad. Dozvídám se od nich, že vlastně nebyli nikdy řádně vyšetřeni, a jedinou terapií je jim obrovské množství analgetik, díky kterým si vypěstovali žaludeční vřed. Jsem si jista, že průběh nemocí by mohl být méně fatální, kdyby tito pacienti prošli komplexní psychosomatickou léčbou. Chceme-li opravdu pomoci, musíme se zabývat nejen symptomy či laboratorními hodnotami. Je třeba léčit celého člověka!

Jaké služby Centrum psychosomatické péče nabízí?

Nabízíme diagnostiku a analýzu daného zdravotního problému, včetně vystopování souvislostí s psychikou, a návrhy řešení. Mezi terapeutické postupy řadíme jak ty klasické, tak alternativní. U psychicky podmíněných potíží zajišťujeme psychoterapii dospělých i dětí. U potíží, kde je vhodná terapie rukama (tzv. manuální medicína) např. u bolestí zad, nabízíme celé spektrum od fyzioterapie, Dornovy metody, léčebné masáže, schiatsu, po reflexní terapii. U problémů, které přesahují rámec našeho centra a vyžadují péči specialisty, hospitalizaci nebo operaci, poskytujeme v rámci programu KDO VÁM POMŮŽE doporučení na odborníky s nejlepší reputací.

Liší se Centrum psychosomatické v něčem od jiných podobných pracovišť?

Zcela ojedinělá je naše nabídka psychogynekologie. Je to poměrně nový obor, který reaguje na zdravotní potíže, jež se velmi rozšířily v poslední době. Lze sem zařadit např. neplodnost, která není způsobena mechanickou obstrukcí vejcovodu či jinou anatomickou překážkou, endometrióza, praemenstruační syndrom, chronické recidivující infekce močových cest, poruchy sexuálního prožívání, ale také stále problematičtější schopnost žen rodit spontánně, bez lékařských intervencí. Zakladatelkou tohoto oboru je americká gynekoložka Christiane Northrupová, která v devadesátých letech minulého století ve své praxi začala zkoumat vliv psychiky žen na jejich gynekologické potíže a právě i způsoby porodu. Některé její knihy vyšly i v češtině. Má mnoho příznivců i nepřátel, nicméně dokázala, že právě v oboru gynekologie a porodnictví existuje obrovská propojenost tělesné a duševní reakce. Chceme v našem centru v tomto smyslu začít se ženami pracovat, mimo jiné i proto, že poptávka po podobných službách roste, ale standardní gynekologická a porodnická péče stále nedokáže tuto nadstavbu nabídnout.

Proč právě v Pařížské ulici? Neodradí drahá adresa české zákazníky?

Prostor našich ordinací na Starém Městě má mimořádný genius loci. V bezprostřední blízkosti je kostel sv. Mikuláše i židovská synagoga, samo místo přímo vybízí k meditativnímu spočinutí a k návratu k sobě samým. Cítím zde lé